Menu Sluiten

LaVue management ondersteunt uw organisatie op het gebied van personal coaching en/of team coaching.

Personal Coaching
bewustwording van eigen drijfveren, effectiever gedrag voor zichzelf en de organisatie.

De begeleiding en ondersteuning bij personal coaching bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur. Wij gaan in op de deelnemer als persoon. Zijn sterke en te ontwikkelen kanten, de gedachten en overtuigingen die hem beïnvloeden in zijn gedrag.

Doel hiervan is bewustwording waarom hij doet wat hij doet. Waarom hij reageert zoals hij reageert. Gedachten en overtuigingen bepalen in belangrijke mate het gevoel en daarmee het gedrag van mensen. Belemmerende overtuigingen (bijvoorbeeld aardig gevonden willen worden, of perfect willen zijn) veroorzaken minder effectief gedrag in bepaalde situaties. Helpende gedachten en overtuigingen hebben effectiever gedrag tot gevolg.

Op vaardigheidsniveau werken wij aan zaken die uit het bovenstaande naar voren komen, waarbij communicatieve vaardigden als verbaal en non-verbaal gedrag (lichaamstaal) en leidinggeven aan de orde kunnen komen.

Veel knelpunten in de samenwerking binnen managementteams en afdelingen blijken voort te komen uit onduidelijke aansturing en een onvoldoende onderlinge afstemming.

Het gevolg hiervan is een gebrekkige communicatie, problemen met verdeling van verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en procedures en het ontbreken van een gedeelde visie.

Er ontstaan patronen binnen het team die steeds lastiger te doorbreken zijn. Daar kun je als leider (en uiteraard ook als teamlid) behoorlijk last van hebben.

Na een inventarisatie en analyse van de situatie komen wij met een voorstel voor een stappenplan ter verbetering.

Team coaching
om de doelen van het team of de afdeling te halen.

☛ WIJ ONDERSTEUNEN ORGANISATIES EN MENSEN
DOOR MIDDEL VAN TRAINING EN COACHING ☚